KULLANIM KOŞULLARI

İşbu şartlar İnternet sitemizin ve mobil uygulamalarımızın kullanım koşulları düzenlemektedir. Labdroids Bilişim Teknolojileri’nin tescilli markası olan Okubi Yayıncılık’ın (bundan sonra Okubi olarak anılacaktır) hizmetlerini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları Okubi tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler yeni sözleşmenin siteye konulmasıyla geçerlilik kazanır.

Okubi kullanıcılarına elden geldiğince sürekli ve sorunsuz bir hizmet vermeyi amaçlasa da; Okubi kesintisiz ve sorunsuz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Hizmetin sonlandırılmasında veya kapatılması durumunda bu durum üyelere mail veya internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun yapıldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde üyeler hesaplarında bulunan kredileri kullanabilirler. Bu süre zarfında kullanılmayan krediler iade edilmez; bu krediler hakkında üyeler, herhangi bir talepte bulunamazlar.

Okubi platformunda satın alınmış olan krediler yalnızca platform içindeki içeriklerin satın alınması için kullanılabilirler. Satın alınan krediler hiçbir koşulda geri iade edilmezler veya başka birisine devredilemezler.

Okubi platformunda içerikleri satılan hiçbir yayıncının içeriklerinin yayınlanmasının devamlılığını taahhüt etmemektedir. Okubi platformu faaliyette olduğu müddetçe, yayınlanmış ve kullanıcının kredileriyle satın almış olduğu içeriğin, ilgili yayıncının bu içeriği yayında tutması veya yayıncının yayın yapmaya devam ediyor olması gerekmeksizin, sahip olduğu içeriği o anda yayında olan mobil aplikasyonlar üzerinden tekrar indirebilmesine veya yayında olan web platformu üzerinden tekrar görüntüleyebilmesine izin verecek şekilde kurgulanmıştır.

Okubi nin yayından kalkması durumunda; kullanıcı, satın almış olduğu içeriğe yalnızca Okubi yayından kalkmadan önce indirmiş olduğu mobil aplikasyonlar aracılığıyla, içerik cihaza indirilmiş durumda ise, mobil yazılım cihaz üzerinde kurulu kaldığı sürece ulaşabilir. Okubi yayınlamakta olduğu mobil aplikasyonları bu durumu elinden geldiğince sorunsuz şekilde sağlamak üzere tasarlamakta ve geliştirmekte olsa da, Okubi yayın hayatının sonlanması itibariyle, kullanıcıların mobil cihazlarında kurulu durumda olan aplikasyonların doğru şekilde çalışmasını veya önceden indirilmiş içeriklere ulaşabilmelerini hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

Okubi satın alınan içeriklerin görüntülenmesi hizmetini, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı amaçlasa da bu içeriklerin oluşabilecek herhangi bir sebepten ötürü kullanıcı tarafından görüntülenememesi ile ilgili hiçbir şart altında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Okubi suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her türlü yorumu ve gönderiyi değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar. Ayrıca Okubi online hizmetlerinin kullanıcıları web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Okubi bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Okubi internet sitesi ve mobil uygulamalar hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Okubi yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

Okubi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, İnternet sitesinde, mobil uygulamalarda ve çizgi romanlarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yayınlanan çizgi romanların ve diğer kitapların tüm yayın hakları Okubi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir ve her hakkı saklıdır. Tanıtım amaçlı kullanılacak kapak sayfası alıntıları dışında yayıncının izni alınmadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Okubi kullanıcıları İnternet sitesine yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Okubi tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesilmobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Okubi tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Okubi web sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Labdroids Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark C1 Blok C107 İstanbul / Türkiye